Το νερό στην καθημερινότητά μας

Το νερό στην καθημερινότητά μας

Για να μην πούμε το νερό νεράκι χρειάζεται να δράσουμε εγκαίρως. Εμείς οι μαθητές της Ε τάξης παρακολουθήσαμε και συμμετείχαμε σε πρόγραμμα για το νερό και τις προεκτάσεις του στην καθημερινή μας ζωή..