ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Η Β΄τάξη δημιουργεί και εσείς απλώς θαυμάζετε!!!