ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Έπρεπε κάτι να κάνουμε και μεις η Ε΄τάξη για το δάσος, να δείξουμε το καλό παράδειγμα όχι μόνο στους μικρότερους αλλά και στους μεγαλύτερους!!