ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το περιβάλλον κινδυνεύει κάθε μέρα από εμάς τους ανθρώπους. Το καταστρέφουμε, το μολύνουμε και δεν το αγαπάμε.

Σήμερα που είναι η μέρα του περιβάλλοντος εμείς τα παιδιά κάναμε πολλά πράγματα και μάθαμε πώς εμείς μπορούμε να το σώσουμε.

Όμως κάθε μέρα πρέπει να προσπαθούμε και όχι μόνο σήμερα!!

Φωτογκαλερί: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ