ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Ακόμα και στην εκδρομή μας εμείς κάνουμε το καθήκον μας!! Καθαρίζουμε το δάσος από τα σκουπίδια και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό..