Κάλαντα 23 Δεκεμβρίου 2016

Κάλαντα 23 Δεκεμβρίου 2016

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης λένε τα κάλαντα με συνοδεία μουσικών οργάνων.