Η ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΝΟΝΑΧΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ....

Η ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΝΟΝΑΧΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ....

Η Στ΄ 2 ακούει τη Φώκια να μιλάει...και έχει να πει πολλάαααα......