ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ..

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ..

Τα παιδιά γράφουν στους γονείς τους για το περιβάλλον. Μιλούν για την μόλυνση, βρίσκουν τρόπους αντιμετώπισής της, λύσεις και εκφράζουν τις ανησυχίες τους...