Φωτογραφίζω τη ρύπανση

Φωτογραφίζω τη ρύπανση

Και να που στον 21ο αιώνα βλέπουμε τέτοιες εικόνες..