Δώρα Αγάπης

Δώρα Αγάπης

Οι μαθητές του σχολείου τακτοποιούν τα ρούχα που θα προσφερθούν στους πρόσφυγες.