ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Φέρνουμε μπαταρίες όχι μόνο από το σπίτι μας αλλά απ' όλη τη γειτονιά!!! 

Τους εξηγήσαμε πόσο πολύ βοηθούν το περιβάλλον ανακυκλώνοντας μπαταρίες και κανείς πια δεν τις πετάει!!!

Φωτογκαλερί: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ