ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τελικά δεν ήταν πολύ δύσκολο να γεμίσουμε και τον κάδο ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών όπως μας φάνηκε στην αρχή..

Φωτογκαλερί: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ