Ανακυκλώνουμε καπάκια

Ανακυκλώνουμε καπάκια

Μαζεύουμε καπάκια και τα χαρίζουμε σε ειδικά σχολεία.