ΑΦΙΣΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΦΙΣΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Γ΄τάξη φτιάχνει μοναδικές αφίσες για τη μόλυνση του περιβάλλοντος...Δείτε τες καλύτερα...