ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΧΑΜΕΛΙΝ...

ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΧΑΜΕΛΙΝ.ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ.