ΟΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ...

Όλες οι τάξεις...

όλοι οι εκπαιδευτικοί...

όλο το σχολείο... τραγουδάει

και ταξιδεύει στον κόσμο της μουσικής....

Φωτογκαλερί: ΟΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ...