ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

την ημέρα αυτή έγιναν προβολές με σχετικά θέματα όπως΄΄ τα μπαλόνια της φιλίας΄΄και ζωγραφίσαμε βάζοντας ο καθένας την δική του φαντασία εικόνες κατά της βίας.

Φωτογκαλερί: ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ