ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε μια έκθεση βιβλίου στο σχολείο μας