ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Τα Χριστούγεννα με πρωτοβουλία της Β' τάξης δημιουργήσαμε ένα παζάρι με γιορτινά πράγματα. 

Μαζέψαμε 780 ευρώ που τα χαρίσαμε στο χαμόγελο του παιδιού και στην κιβωτό του κόσμου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ