ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

 

Πήραμε το πρώτο βραβείο και επαίνους...

Το παραμύθι του Λάμπρου της ΣΤ τάξης που βγήκε πρώτο το έπαιξε θεατρική ομάδα στα Ίλια!