ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Την ημέρα του βιβλίου στο σχολείο μας δημιουργήσαμε  κάθε τάξη μια αφίσα απο κάποιο βιβλίο που διαβάσαμε 

ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ