ΑΦΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΦΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Την ημέρα του βιβλίου κάθε τάξη δημιούργησε μια αφίσα από το αγαπημένο βιβλίο της τάξης