Ο Βασίλης, ο Άρης και ο Πάρης γράφουν για τη Χίο xios.doc (68 kB)                                                                                                                                              Η Αναστασία, η Νίκη και η Βάσια γράφουν για την Εύβοια euvoia.doc (49 kB)                                                                                                                  Ο Μάριος, ο Νίκος, ο Γιάννης και ο Θάνος γράφουν για την Ικαρία Ikaria.doc (116 kB)